•  
  •  
  •  
  •  

GABIONY - OGRODZENIA


Najczęstsze zastosowanie gabionów to:

Dom i Ogród:
- płoty gabionowe
- ławki ogrodowe
- murki oporowe
- skarpy tarasowe
- ogradzanie posesji
- elementy ozdobne w ogrodzie

Ogrodzenie z gabionów to jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów budowania płotu. Ogrodzenia gabionowe nie wymagają specjalnego fundamentowania, co znacznie obniża koszty materiałów.
Ogrodzenie gabionowe można dodatkowo uatrakcyjnić poprzez wprowadzenie różnobarwnych kamieni, oświetlenia wewnętrznego czy zewnętrznej iluminacji muru, jak  również poprzez wprowadzenie roślinności (pnączy, rozchodników)Architektura miejska i krajobrazowa:
- elementy dzielące
- fasady budynków
- donice kwiatowe

Ochrona przeciwerozyjna w budownictwie wodnym i zabezpieczeniu skarp:
- zapory
- pionowe zazielenione elementy
- zabezpieczenie stromych ścian
- wały przeciwpowodziowe
- rowy infiltracyjne
- zabezpieczenie skarp rzek
Dostępne są również gabiony, kosze gabionowe wykonywane pod zamówienie na porządany wymiar wykonywane indywidualnie pod projekt.