•  
  •  
  •  
  •  

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE


Nasze zbiorniki bezodpływowe wykonane są z wysokiej jakości żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem. Wśród wielu obszarów, w jakich znajdują zastosowanie można wymienić: gromadzenie ścieków, wód opadowych, gnojówki, gnojowicy oraz wielu innych cieczy powstających w budownictwie mieszkalnym, rolnictwie, przetwórstwie spożywczym itp.

Krótka charakterystyka zastosowania:
Podstawowym zastosowaniem zbiorników bezodpływowych firmy EKOPOL jest gromadzenie ścieków z gospodarstw domowych, w których (z różnych względów) montaż przydomowej oczyszczalni okazuje się niemożliwy. W tym aspekcie zbiornik służy do gromadzenia ścieków w 10 – 14 dniowych okresach, po tym czasie należy opróżniać zbiornik korzystając z usług taboru asenizacyjnego.
Nasze zbiorniki świetnie nadają się do gromadzenia wody deszczowej. Montuje się je pod powierzchnią gruntu w ogrodzie i grawitacyjnie łączy z systemem rurowym odwadniającym powierzchnie np. dachów. Odzyskaną w ten sposób wodę można wykorzystać do celów gospodarczych, a nadmiar odprowadzić do systemu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej. Fakt, że zbiorniki lokalizowane są podziemnie jest źródłem wielu korzyści:

zgromadzona w nich woda deszczowa nie nagrzewa się w upalne dni, dzięki czemu może być z powodzeniem wykorzystywana do nawadniania ogrodu,
do zbiorników nie dociera światło słoneczne, co hamuje rozwój tzw. fitoplan ktonu (poprzez zablokowanie fotosyntezy)
W rolnictwie zbiorniki typu EKO stosuje się do gromadzenia gnojowicy i gnojówki (pochodzących z obór bezściółkowych).Substancje te po przefermentowaniu mogą być wykorzystywane jako naturalny nawóz.

1 - Dopływ ścieków
2 - Właz rewizyjny
3 - Korpus zbiornika wzmocniony przetłoczeniami sferycznymi
4 - System odpowietrzający
 
 
 
Zbiorniki bezodpływowe naszej produkcji mają kształt walca wzmocnionego przetłoczeniami sferycznymi. Wyposażone są we właz rewizyjno kontrolny o standardowej średnicy Ø 500 mm i wysokości regulowanej teleskopowo w zakresie od 0,4 do 1 m. Króciec wlotowy wykonany jest z kształtki PCV Ø 160, toteż kiedy system rur doprowadzających ma inną średnicę należy zastosować odpowiednie redukcje. System odpowietrzający zbudowany jest z kształtek PCV Ø 110, wywiewka zostaje wyprowadzona ok. 50 cm ponad powierzchnię terenu.

DOSTĘPNE ZBIORNIKI


Zbiorniki można łączyć szeregowo w celu uzyskania większych pojemności.