•  
  •  
  •  
  •  

Oczyszczalnie ekologiczne


Ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Instalowane przez nas oczyszczalnie ekologiczne typu EKO w działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym, że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach. Pierwszy etap zlokalizowany jest w dwu lub trzykomorowym, przepływowym osadniku gnilnym wyposażonym w osłony stabilizacji przepływu (deflektory) i filtr doczyszczający, natomiast drugi we współpracującym z osadnikiem poletku rozsączającym (tzw. drenażu). 

POŚ typu EKO w pełni spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa (określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)

 Urządzenia te wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem.

Zasada działania:
Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do przepływowego osadnika gnilnego, gdzie następuje pierwszy (beztlenowy) etap ich oczyszczania. Jest to oczyszczanie mechaniczne wykorzystujące grawitacyjne przemieszczanie się substancji nierozpuszczalnych w toni ścieków zgromadzonych w komorze. Substancje cięższe od wody opadają na dno komory (sedymentacja), a lżejsze unoszą się na powierzchni cieczy (flotacja) tworząc kożuch.
Znajdująca się pomiędzy kożuchem a osadem dennym sklarowana ciecz przepływa grawitacyjnie (pod deflektorem) do kolejnej (drugiej) komory. Tam procesy sedymentacji powtarzają się i sklarowana ciecz może przepłynąć do ostatniej komory, gdzie znów zostanie poddana analogicznym procesom. Na wyjściu z osadnika (w komorze trzeciej) zamontowany jest filtr doczyszczający, który zapobiega przedostawaniu się osadów do pozostałych elementów systemu.
Z osadnika ścieki odpływają do drenażu rozsączającego - jest to układ podziemnych drenów równomiernie wprowadzających wstępnie podczyszczone ścieki do gruntu, gdzie następuje ich dalsze biologiczne oczyszczanie. Ścieki wprowadzone do porowatego gruntu osadzają się na powierzchni jego cząstek i powodują intensywny rozwój tzw. błony biologicznej. Mikroorganizmy tlenowe tworzące tą błonę oczyszczają ścieki poprzez włączenie znajdujących się w nich substancji do własnych biochemicznych procesów życiowych. W wyniku tych procesów następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska proste związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób całkiem przyjazny dla środowiska i naturalny, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia. Po zakończeniu doczyszczania drenażowego woda pościekowa infiltruje przez niżej położone warstwy gruntu rodzimego i zasila zasoby wód gruntowych.

Opis techniczny:
1 - Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od 0,4 m do 1,0 m)
2 - Otwór wentylacyjny Φ70
3 - Warstwa tłuszczów
4 - Osłona stabilizacji przepływu i separator tłuszczu.
5 - Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni Φ110
6 - Kosz filtracyjny. Filtr zbudowany jest z kształtek polietylenowych PE
7 - Dopływ ścieków – przyłącze standardowe Φ160


W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UŻYTKOWNIKÓW, DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE TYPY OCZYSZCZALNI EKO


SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPY EKO
Oczyszczalnia typu EKO z drenażem rozsączającym. Zajmuje dużą powierzchnię, stosuje się je w gruncie dobrze przepuszczalnym przy odpowiednio niskim poziomie wód gruntowych.
 Oczyszczalnia typu EKO z drenażem rozsączającym w nasypie. Zajmuje dużą powierzchnię, stosuje się je w gruncie dobrze przepuszczalnym, kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki.
 DECYDUJĄC SIĘ NA PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW TYPU EKO NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU OKREŚLONE PRZEPISAMI ODLEGŁOŚCI