•  
  •  
  •  
  •  

ROZSĄCZANIE WODY DESZCZOWEJ


W związku z wzrastającą ekspansją obszarów zurbanizowanych, która prowadzi do pokrywania coraz większej powierzchni nieprzepuszczalnyni warstwami asfaltu i betonu , zmienia się również metodologia postępowania z wodami opadowymi. Chcąc uniknąć opłat od wprowadzanych coraz częściej podatków deszczowych, coraz częściej stosowane są systemy zagospodarowania wody deszczowej. Ekonomicznym  sposobem jej zagospodarowania jest zainstalowanie kompletnego systemu do wykorzystania wody deszczowej w domu i ogrodzie.
W niektórych sytuacjach taki system nie jest dobierany, wówczas alternatywą pozostaje podziemny system rozsączający.W zależności od powierzchni dach czy parkingu, z którego chcemy odprowadzić wodę, oraz od gatunku gruntu należy przyjąć rodzaj systemów rozsączających.

Dla obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych, placów, dróg i parkingów stosowane są SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE skrzynki można łączyć osiągając dowolną potrzebną objętość. Kolumnowa konstrukcja skrzynek jest w stanie wytrzymać duże obciążenia a przy przykryciu odpowiednią warstwą ziemi dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych po nawierzchni ponad instalacją.

SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE
- maksymalna głębkość posadowienia 5000mm
- dopuszczalne obciążenie krótkotrwałe 10 t/m2
- dopuszczalne obciążenie długotrwałe 5 t/m2Dla gospodarstw domowych klientów indywidualnych gdzie moduły rozsączające nie muszą długotrwale przenosić tak dużych    obciążeń stosuje się TUNELE ROZSĄCZAJĄCE podobnie jak w przypadku skrzynek tunele można łączyć w celu osiągniecie odpowiedniej retencji.

TUNEL ROZSĄCZAJĄCY

- maksymalna głębkość posadowienia 2500mm
- dopuszczalne obciążenie krótkotrwałe 7,5 t/m2
- dopuszczalne obciążenie długotrwałe 3,5 t/m2
FILTRY DO UKŁADÓW ROZSĄCZAJĄCYCH

    Filtr uniwersalny zewnętrzny 400

   - zamykany właz teleskopowy do regulacji wysokości
   - odbiór wody z powierzchni  max 350 m2 (przyłącz fi 110)
                                                         max 500 m2 (przyłącz fi 160)
   - śtrednica oczek sita 0,35 mm
   - wytrzymuje ruch pieszych lub samochodów osobowych w zależności od klasy włazu

   Właz – plastikowy zielony – klasa A 15
   Właz – żeliwny czarny – kalasa B 125
Filtr uniwersalny zewnętrzny 600

- zamykany właz teleskopowy do regulacji wysokości
- odbiór wody z powierzchni  max 750 m2 (przyłącz fi 160)
                                                         max 1200 m2 (przyłącz fi 200)
- śtrednica oczek sita 0,35 mm
- wytrzymuje ruch pieszych lub samochodów osobowych w zależności od klasy włazu

Właz – plastikowy zielony – klasa A 15
Właz – żeliwny czarny – kalasa B 125

     Studnia filtrująca 500, typ 1000
   - odbiór wody z powierzchni  max 1000 m2
   - możliwość zastosowania włazu dostosowanego do ruchu ciężkiego
   - separacja zanieczyszczeń lekkich i ciężkich"fot. Marley"