•  
 •  
 •  
 •  

FANN


Oczyszczalnia IN-DRÄN zamiast szamba

Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.

Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego.

Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.

TRADYCYJNA OCZYSZCZALNIA OCZYSZCZALNIA IN-DRÄN II generacji
 • Tylko na dobre warunki gruntowe
grunt dobrze przepuszczalny, niski poziom
wód gruntowych
 • Duża powierzchnia zabudowy
system kilku rur rozsączających
Wysokie koszty eksploatacji
stosowanie bioaktywatorów, wymiana filtrów
w osadniku gnilnym, stały nadzór serwisowy
 • Około 10-letni okres eksploatacji
 • Na każde warunki gruntowe
piasek, glina, ił, wysoki poziom
wód gruntowych
 • Mała powierzchnia zabudowy
pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
Niskie koszty eksploatacji
bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne
bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
 • Ponad 20-letni okres eksploatacji

 

 Pakiet K44: (3 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 500 l

Kompletny zestaw dla 3 stałych mieszkańców (zalecany do domków letniskowych).

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 4 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 5,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 
 
 
 
 
 
Koszty eksploatacji
 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok
 
Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 Pakiet K64: (4-5 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 750 l

Kompletny zestaw dla 4-5 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 6 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 7,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet K84: (5 os.)

Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.000 l

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

 W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 8 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 10,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet E44 (3 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 500 l

Kompletny zestaw dla 3 stałych mieszkańców (zalecany do domków letniskowych).

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • moduły IN-DRÄN - 4 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 5,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
 


 
 
 


 

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

 

Pakiet jest dostarczany z 4 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych system