•  
 •  
 •  
 •  

FANN


Oczyszczalnia IN-DRÄN zamiast szamba

Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.

Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego.

Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.

TRADYCYJNA OCZYSZCZALNIA OCZYSZCZALNIA IN-DRÄN II generacji
 • Tylko na dobre warunki gruntowe
grunt dobrze przepuszczalny, niski poziom
wód gruntowych
 • Duża powierzchnia zabudowy
system kilku rur rozsączających
Wysokie koszty eksploatacji
stosowanie bioaktywatorów, wymiana filtrów
w osadniku gnilnym, stały nadzór serwisowy
 • Około 10-letni okres eksploatacji
 • Na każde warunki gruntowe
piasek, glina, ił, wysoki poziom
wód gruntowych
 • Mała powierzchnia zabudowy
pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
Niskie koszty eksploatacji
bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne
bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
 • Ponad 20-letni okres eksploatacji

 

 Pakiet K44: (3 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 500 l

Kompletny zestaw dla 3 stałych mieszkańców (zalecany do domków letniskowych).

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 4 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 5,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 
 
 
 
 
 
Koszty eksploatacji
 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok
 
Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 Pakiet K64: (4-5 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 750 l

Kompletny zestaw dla 4-5 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 6 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 7,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet K84: (5 os.)

Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.000 l

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

 W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN - 8 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 10,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet E44 (3 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 500 l

Kompletny zestaw dla 3 stałych mieszkańców (zalecany do domków letniskowych).

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • moduły IN-DRÄN - 4 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 5,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
 


 
 
 


 

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

 

Pakiet jest dostarczany z 4 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 
 
 
 
 
 
 
 
Koszty eksploatacji
 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na dwa lata
 
Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 Pakiet E64 ( 5 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 750 l

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • moduły IN-DRÄN - 6 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 7,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet E84: (6 os.)

Maksymalne dzienne zużycie wody - 1.000 l

Kompletny zestaw dla 6 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • moduły IN-DRÄN - 8 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 10,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet E104 (8 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 1.250 l

Kompletny zestaw dla 8 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • moduły IN-DRÄN - 10 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 12,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet F124 (10 os.)

Maksymalne dzienne zużycie wody - 1.500 l

Kompletny zestaw dla 10 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 4000ce - 4 m³
 • moduły IN-DRÄN - 12 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 15,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
 

 
 

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

 

Pakiet jest dostarczany z 16 modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 
  
 
 

Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok
 
Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 Pakiet F144 (12 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 1.750 l

Kompletny zestaw dla 12 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 4000ce - 4 m³
 • moduły IN-DRÄN - 14 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 17,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet F164 (14 os.)

Maksymalne dzienne zużycie wody - 2.000 l

Kompletny zestaw dla 14 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 4000ce - 4 m³
 • moduły IN-DRÄN - 16 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 20,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet G184(16 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 2.250 l

Kompletny zestaw dla 16 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 6000ce - 6 m³
 • moduły IN-DRÄN - 18 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 22,5 mb
 • nadbudowa - 12 kręgów
 • pokrywa PE 700 - 2 szt
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
 

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

Pakiet jest dostarczany z modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok
 
Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 Pakiet G204 (18 os.)

Maksymalne dzienne zużycie wody - 2.500 l

Kompletny zestaw dla 18 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 6000ce - 6 m³
 • moduły IN-DRÄN - 20 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 25,0 mb
 • nadbudowa - 12 kręgów
 • pokrywa PE 700 - 2 szt
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 Pakiet K54 Plus (5 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 850 l

Kompletny zestaw dla 5 stałych mieszkańców.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • moduły IN-DRÄN Plus - 5 szt
 • IN-DRÄN Plus mata
 • rura rozsączająca PE 110 - 6,25 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy

 


Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych.

 

Pakiet jest dostarczany z 5 modułami IN-DRÄN Plus, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię zabudowy w stosunku do tradycyjnych systemów.

 

Moduły IN-DRÄN Plus nie wymagają stosowania podsypki żwirowej i mogę być instalowane wszędzie tam, gdzie wartość LTAR (wskaźnik przepuszczalności gruntu) jest większa niż 15.

 


 

Koszty eksploatacji
 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok
 
Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340

 Pakiet K64pb (4-5 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody - 750 l

Kompletny zestaw dla 4-5 stałych mieszkańców, stosowany przy wysokim poziomie wód gruntowych.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 2000ce - 2 m³
 • studzienka na pompę
 • moduły IN-DRÄN - 6 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 7,5 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700 - 2 szt
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy
 

Zawiera osadnik gnilny bez filtrów doczyszczających, niewymagający stosowania aktywatorów bakteryjnych, o bardzo dobrych właściwościach separacyjnych oraz studzienkę na pompę.

 

Pakiet jest dostarczany z modułami IN-DRÄN, których unikalna konstrukcja pozwala prawie 8-krotnie zmniejszyć powierzchnię nasypu (kopca) filtracyjnego w stosunku do tradycyjnych systemów.

 
 
 

Koszty eksploatacji

 • opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok
 • energia elektryczna – ok. 5 zł/miesięcznie
 
 Dokumentacja
 • Certyfikat CE PN-EN 12566-1/A1:2004
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0340
 • Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – AT/2011-08-0342

 Pakiet E84pb (6 os.) 

Maksymalne dzienne zużycie wody – 1.000 l

Kompletny zestaw dla 6 stałych mieszkańców, stosowany przy wysokim poziomie wód gruntowych.

W skład zestawu wchodzą:
 • osadnik gnilny SA 3000ce - 3 m³
 • studzienka na pompę
 • moduły IN-DRÄN - 8 szt
 • rura rozsączająca PE 110 - 10,0 mb
 • nadbudowa - 6 kręgów
 • pokrywa PE 700 - 2 szt
 • geowłóknina 100 g/m²
 • zestaw montażowy